Lắp thêm SSD được xem như một trong những hình thức nâng cấp laptop rẻ nhưng lại đem lại hiệu năng hoạt động lớn. Với những ai đang sử dụng…